Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrabě Dooku

20. 12. 2007
Celé jméno:
Dooku
Druh / rasa:
člověk
Pohlaví:
muž
Příslušnost:
Řád Jedi, CIS (separatisté), Sithové
Obor:
politik, temný Jedi
pic
POPIS:
..................................


Dooku strávil studiem Síly téměř osmdesát let a stal se tak jednou z nejmocnějších osob, které jí vládly. Největší důležitost pro něho však neměly protokoly řádu Jedi, ale jeho vlastní intuice a ideály, které byly často ve značném nesouladu s názory zastávanými vrchní radou. Jeho svévolnost působila starosti mnohým Jedi, a i jeho mentor, Yoda, měl problémy zvládnout ho. Mistr Qui-Gon Jinn, který také příležitostně radě vzdoroval, byl Dookuovým padawanem.

Když bylo Dookuovi okolo třinácti let, byl přidělen k mistru Jedi Thameu Cerulianovi, coby padawan. To vedlo k počátku dlouholeté nevraživosti mezi ním a jeho jediským „spolužákem“ Lorianem Nodem, která byla podnícena Nodovým nařknutím Dookua z krádeže sithského holocronu. Celá záležitost skončila v neprospěch Noda, jenž byl vyhoštěn z chrámu Jedi.

I přes Dookuovu umíněnost ho ale jediské archívy uváděly jako mimořádného Jedi. Na nejrůznějších světech vyřešil množství sporů a nikdo se s ním nemohl měřit co do klasické formy ovládání světelného meče. Dooku byl mužem nevšedního charakteru i nevšedního rodokmenu. S titulem hraběte Serenna, který zdědil, mu zároveň připadl ohromný majetek, který později využil jako vůdce separatistů.

K novému konfliktu s Lorianem Nodem došlo, když spolu se svým šestnáctiletým padawanem Qui-Gonem doprovázeli senátora Blixe Annona na diplomatické cestě. Jejich loď byla napadena neznámými útočníky, kterým se senátora podařilo unést. K Dookuovu překvapení jejich vůdcem nebyl nikdo jiný, než Lorian Nod. V závěrečné konfrontaci s Nodem Dookua od jeho zabití odradil Qui-Gon a Nod tak byl dočasně poslán pouze za mříže.

Dva roky před znovuobjevením Sithů vedl mistr Jedi Dooku svou poslední misi pro řád Jedi. Šlo o „záchranu politických aktivistů“ na Galidraanu. Zde byl svědkem velkého krveprolití, které ho utvrdilo v jeho posledních názorech a postojích. Také se poprvé setkal s vůdcem vyhlazených Mandalorianů Jangem Fettem, jehož obratnost v boji proti Jedi udělala na Dookua velký dojem.

Když se krátce po bitvě o Naboo rozhodl, že opustí řady řádu, byla to pro Jedi velká rána. Dooku byl politický idealista. Domníval se, že se Jedi službou zkorumpované Republice oslabují. Po svém odchodu na několik let zmizel, aby se vynořil na Raxus Prime jako plamenný řečník, poprvé, avšak zdaleka na naposledy, tepající Galaktický senát a neochotu řádu Jedi postavit se proti úpadku morálky a ideálů. Od té doby cestoval od světa ke světu a vedl separatistické hnutí, které nejen rostlo, ale také vykazovalo překvapující soudržnost. V krátkém čase vedl tisíce sytémů odtrhnuvších se od Republiky.

Oportunisté jednající Dookuovým jménem začali vyhrocovat situaci, často až k násilnostem. Rada Jedi, domnívajíc se, že díky svému tréninku by toho nebyl schopen, odmítla věřit, že by Dooku mohl nést zodpovědnost za nejhorší srážky. Netušila však, že za vzezřením charismatického argumentátora se skrývá hrozba temné strany. Není známo, kdy k tomu došlo, ale po svém odchodu z řádu byl hrabě sveden Darthem Sidiousem, Temným pánem ze Sithu, k temné straně Síly. Zřejmě už před tím experimentoval se zapovězenými naukami; určité zvěsti naznačují, že mu bylo známo sithské učení uložené v temném holocronu v jediských archívech. Jeho cestu na temnou stranu pak dovršilo zabití jeho přítele mistra Jedi Sifo-Dyase, který v obavách z rostoucího napětí v galaxii na vlastní pěst „objednal“ u kaminoanského ministerského předsedy Lamy Sua obrovskou klonovanou armádu, která by měla zajistit v galaxii mír. Stačilo už jen najít předlohu pro klony. To se však nepodařilo. Dooku na příkaz svého nového mistra Sifo-Dyase zabil a vstoupil tak definitivně do sithského řádu. Podle tradice Sithů přijal Dooku jméno Darth Tyranus a mezi své, už tak značně smrtící zbraně, zařadil lest a úskok.

Pod oběma identitami začal shromažďovat prostředky, skrze nichž měl docílit pádu Staré republiky. Coby Tyranus najal na měsících Bogdenu nájemného lovce Janga Fetta jako předlohu pro kaminoanskou klonovanou armádu. Jako Dooku jednal s nejmocnějšími obchodními magnáty ve snaze sjednotit jejich moc proti Republice. Uvnitř mohutných geonosiských věží předsedal setkání formálně ustanovujícímu Konfederaci nezávislých systémů (CIS). Separatističtí senátoři spolu se zástupci Komerčního cechu, Korporační aliance, Obchodní federace, InterGalaktického bankovního klanu a Techno unie spojili své zdroje, aby utvořili nejmocnější vojenskou sílu v galaxii. Rytíř Jedi Obi-Wan Kenobi ale setkání odhalil a než byl zajat, informoval Republiku. Dooku se s ním setkal v geonosiském žaláři a řekl mu pravdu o Republice - že ji má ve stále větší moci Darth Sidious. Obi-Wan mu odmítl věřit a odmítl se také k hraběti připojit v boji proti korupci.

Když do zajetí padli i Anakin Skywalker a Padmé Amidala, poslal Dooku všechny tři do popravčí arény. Smrt zajatců ale odvrátil včasný zásah jediských posil. Proti silám řádu stanulo separatistické vojsko droidů. Dooku prchnul, ale před odletem z povrchu byl zastaven Anakinem a Obi-Wanem. V souboji na meče triumfoval Dooku se svým dovedným ovládáním starodávné formy II. Zraněné Jedi zachránil mistr Yoda, když se dostal do Dookuova hangáru a vyzval svého dávného učedníka. Nemoha získat nad Yodou vrch, odlákal Dooku jeho pozornost a unikl ve své lodi z planety.

Jedi teď věděli o jeho propadnutí temné straně, stále jim ale zůstávala utajena jeho příslušnost k Sithům. Na palubě své mezihvězdné plachetnice se Dooku dopravil na Coruscant a sdělil svému mistrovi příznivou zvěst. Začaly klonové války. Jedním z jeho prvních tahů ve válce bylo použití pradávné sithské zbraně jménem Dark Reaper proti Republice a jejímu řádu rytířů Jedi.

Hrabě Dooku byl zdaleka veřejností nejviditelnější osobou z celé Konfederace nezávislých systémů, a proto během války zřídkakdy setrval delší dobu na jednom místě. Svých cest po galaxii využil k návštěvám republikových nebo neutrálních světů, které svým charismatickým projevem strhával na stranu Konfederace. Někdy během války se také v Republice a mezi Jedi začalo věřit v Dookuovu příslušnost k Sithům, resp. v jeho totožnost onoho „druhého sithského pána“ - mistra, který kdysi vycvičil Dartha Maula.

Během tří let trvání klonových válek i před nimi se mu také podařilo nashromáždit úctyhodné množství nejrůznějších agentů, vojevůdců a temných Jedi, kteří se - ať už dobrovolně nebo pod nátlakem – přidali k separatistům. Mezi ně patřil zejména kyborgský vrchní velitel separatistické armády generál Grievous (kterého Dooku cvičil v boji světelným mečem), Dookuova agentka s hodností velitele Asajj Ventress, dlouhověký gen’Daiský nájemný lovec Durge s regeneračními schopnostmi, twi’lecký disident Kh’aris Fenn, dále pak celý zástup Jedi, kteří se z různých důvodů obrátili k Republice a řádu Jedi zády a následovali hraběte Dookua. K nim se řadil například weequayský instruktor šermu Sora Bulq (který se k hraběti přidal potom, co se ho nedlouho po Geonosis spolu s mistrem Tholmem vydali dopadnout na Bakuru a který se poté naoko vrátil mezi Jedi jako hrdina, zachránivší těžce zraněného Tholma), člověk Tol Skorr, zabracká temná Jedi Kadrian Sey a není možné opomenout ani nejslavnějšího „nejistého dvojitého agenta“ mistra Quinlana Vose, který se ve jménu Republiky vydal – podobně jako před čtyřmi tisíci lety Ulic Qel-Droma – zničit temnou stranu (tj. objevit a zneškodnit oba dva sithské pány) jejími vlastními prostředky.

Později ve válce se Dooku pokusil vlákat do pasti na zámku Marleauxů na Vjunu svého někdejšího mentora a jednoho z nejmocnějších Jedi, mistra Yodu. Rozjel také nový projekt klonovaných morgukaiských válečníků (tzv. Šerá armáda), jejichž předlohou byl „poslední“ Morgukai Bok a které cvičili v boji anzatští bojoví instruktoři (nejznámějším byl Rath Kelko). Jako místo pro tento projekt zvolil Dooku planetu jménem Saleucami a jeho velením pověřil Soru Bulqa.

Po ústupu ze separatistické báze na Boz Pity, při kterém se krátce střetl s Macem Winduem, se Dooku přesouval z místa na místo velmi často, takže byl pro Jedi prakticky nepolapitelný (jak se o tom přesvědčili mistr Obi-Wan Kenobi a rytíř Anakin Skywalker při své misi na Tythe) a kromě jiného vzdáleně dozíral na obranu separatistického klonovacího střediska na Saleucami, které se šest měsíců otřásalo nejen pod vnějšími útoky Republikové flotily a skupiny Jedi pod velením mistra Oppa Rancisise (ovládajícího umění bitevní meditace) a názorově rozpolceného Quinlana Vose, ale také nepříjemnými vnitřními sabotážemi, které měl na svědomí mistr Tholme.

Na konci klonových válek separatisté provedli odvážný útok přímo do srdce Republiky. Konfederace prolomila obranu Coruscantu a veliteli jejích sil – generálu Grievousovi – se podařilo unést nejcennějšího občana Republiky – nejvyššího kancléře Palpatina.

Šlo ovšem o pouhou šarádu: Palpatine byl ve skutečnosti Darth Sidious a Dooku/Darth Tyranus byl jeho učedníkem. Ale Dookuovi zůstaly utajeny některé důležité body Palpatinova mistrovského plánu. Únos měl být jen jakási zkouška pro slibného budoucího sithského učně. Na Invisible Hand, vlajkovou loď generála Grievouse, která se pokoušela s hrabětem a jeho „rukojmím“ opustit Coruscant, se dostala dvojice jediských hrdinů Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker a znovu se po letech utkala s Dookuem. Dooku – stejně jako na Geonosis – překonal Kenobiho, kterého brutálním úderem Síly zbavil vědomí, Skywalkera se mu však překonat nepodařilo. Jsa si vědom své převahy, hrabě Dooku pobízel a dráždil mladého muže k větší zlosti a nenávisti, až došlo na takové útoky, které ani sithský pán jednoduše vykrýt nemohl.

Skywalker Dookuovi usekl obě dvě ruce a nechal sithského pána v bolestech klečet před sebou na podlaze, zkřížíc mu pod krkem svůj i jeho světelný meč. Po Palpatinově příkazu k jeho okamžitému zabití si Dooku plně uvědomil, že zrada je nedílnou součástí sithských praktik. Uvědomil si, že je postradatelný. Skutečným cílem bylo získání Skywalkera, jakožto nového sithského učedníka.

Šok z tohoto poznání však netrval příliš dlouho, neboť Skywalker s váháním uposlechl svého mentora a usekl Dookuovi hlavu.DETAILY:
..................................


Původ
Domovský svět:Serenno
První výskyt:Epizoda II
Další výskyt:E III, EU

Další informace
výška:1,93 mzbraň:světelný meč
oči:hnědá, 2dopravní prosředek:geonosianský spídr, geonosianská solární plachetnice
vlasy / srst:bíládalší vybavení:--